ECO Coin

Een munteenheid voor ecologische waarde

Zou het regenwoud worden vernietigd als we mensen zouden betalen om de bomen te laten staan? De ECO Coin is een alternatieve munteenheid die ecologische waarde uitdrukt. Zo brengen we economie en ecologie in balans.

Alberto's Keuze

Ontmoet Alberto, een boer in het Amazonewoud. Alberto staat voor een keuze. Hij kan de bomen platbranden en soja verbouwen om zijn familie te onderhouden, of de bomen laten staan en niets verdienen. Wat zou jij doen?

Als Alberto de bomen neerhaalt, gaat er alweer een stuk woud verloren, waarmee de CO2 in de atmosfeer toeneemt en global warming door gaat. Toch zou het hypocriet zijn om Alberto moreel te verplichten de bomen te laten staan en niets te verdienen – al helemaal omdat bewoners van geïndustrialiseerde landen eeuwen geleden hun bomen gekapt hebben voor economische groei.

Nog beter dan Alberto aan te spreken op zijn morele verplichting, is hem economisch te compenseren om het regenwoud te behouden. Dat is het doel van de ECO coin.

Economie = Ecologie


Stel je voor dat we een speciale ECO coin hadden die ecologische waarde vertegenwoordigt. Dan zouden mensen die een bepaalde waarde aan het milieu toevoegen of behouden ECO’s kunnen verdienen om hun families te onderhouden.

Waarom een ECO coin?

Als we milieuproblemen zoals ontbossing, verlaagde biodiversiteit en klimaatverandering willen aanpakken, moeten we ecologisch gerelateerde waarde uitdrukken in economische termen.

Twee ecologieën vergelijken

comparing_two_ecologies

  REGENWOUD                    FINANCIEEL SYSTEEM

  • Al eeuwen stabiel
  • Zelfvoorzienend
  • Bedreigd ecosysteem
  • Snelle groei in de laatste decennia
  • Voedt zich met de biosfeer
  • Bedreigend voor ecosysteem

Planetair Plafond

Wat we een groei-economie noemen is in feite een proces waarbij de economische sfeer zich voedt met de biosfeer, zoals de handel in olie. Lang leek de biosfeer een eindeloze bron, omdat het zoveel groter was dan de economische sfeer. De laatste decennia hebben we echter een punt bereikt waarop de impact op de biosfeer de limiet bereikt van wat onze planeet nog kan verdragen.

Valuta Balanceren

Als we de huidige milieucrises willen aanpakken, zoals ontbossing, afnemende biodiversiteit en klimaatverandering, zullen we de economische ecologie en de bio-ecologie met elkaar moeten verbinden. Met het laatste bedoelen we de ecologie van planten, bomen, dieren en ander organisch materiaal. De economische ecologie wordt gedefinieerd door ons financiële systeem van marktwerking, geld, goederen en andere economische uitwisseling. De ECO coin kan hier een oplossing voor zijn.

'Om klimaatverandering aan te pakken, hebben we een systeemverandering nodig.'

Koert van Mensvoort, bij TEDxAruba

Conclusies & Vragen

We kunnen concluderen dat het verbeteren van de balans tussen economie en ecologie kan bijdragen aan een oplossing van onze huidige milieucrisis. Wellicht draagt de introductie van de ECO coin bij aan een dergelijk streven; toch zal verder onderzoek nodig zijn naar de sterktes, zwaktes, mogelijkheden en bedreigingen rondom het ECO coin concept.

Zoals omschreven is het idee van de ECO zeker niet de meest romantische weg naar een beter milieu, omdat het vraagt om een expliciete omschrijving van milieuwaarden en het zal nog moeten blijken of mensen hier klaar voor zijn. Daarnaast zal de implementatie van de ECO een substantiële herorganisatie van ons financiële systeem vereisen, wat niet door alle huidige spelers even goed ontvangen gaat worden. Moeilijke beslissingen moeten gemaakt worden, zowel op politiek- en economisch-, als op moreel gebied. De implementatie van deze voorgestelde verbinding tussen de economie en ecologie is zeker ver van triviaal. Desalniettemin kunnen we zeker zijn van één ding: het Amazonewoud kent een enorme waarde. Het moet alleen nog blijken of we welwillend genoeg zijn om deze waarde expliciet te maken.

Waarom hebben we een ECO-currency nodig?

De huidige scheiding tussen de economische en ecologische sferen is een belangrijke factor in de teloorgang van de waarde van ons milieu. Het doel van de ECO coin is om de twee sferen te verbinden door ecologische waarde expliciet te maken in economische termen.

 

Hoe wordt het gefinancierd?

De ECO wordt gefinancierd door een flitsbelasting op wereldwijde financiële transacties. Een dergelijke belasting voor banken kan bijvoorbeeld laag beginnen met 0,005% per transactie. Maar wanneer deze belasting geheven wordt op fondsen die elke dag door het wereldwijde financiële systeem vloeien via transacties (zoals op de valutamarkt, in de derivaten- en aandelenhandel ), bezit het de kracht om honderden miljarden per jaar op te leveren. Voorstellen voor dergelijke belastingen – ook wel aangeduid als Tobin Tax of meer recentelijk Robin Hood Tax – doen al meer dan veertig jaar de ronde en de druk om deze in te voeren blijft toenemen.

 

Hoe relateert de ECO aan andere valuta?

De ECO zal een gescheiden valuta zijn die ecologische waarde uitdrukt. Zoals met andere valuta kan de waarde fluctueren, afhankelijk van de schaarste van de ecologische waarde, de kracht van de wereldeconomie en de hoeveelheid mensen die werkzaam zijn ter ondersteuning van het milieu.

 

Wat zijn de drijfveren om ECO’s te verdienen: zijn deze moreel of economisch?

Beide. Aangezien de ECO een echte valuta is die omgewisseld kan worden tegen dollars of euro’s, zal er een aanzienlijke economische drijfveer zijn om ECO’s te verdienen. Tegelijkertijd kan iemand zich moreel goed voelen en trots zijn op het verdienen van ECO’s, omdat dit betekent dat je bijdraagt aan een beter milieu.

Wat wordt meegeteld als ecologische waarde?

Eigenlijk moet je ecologische waarde heel expliciet maken om het milieu te kunnen behouden, maar dat is bijna ondoenlijk. Er zijn namelijk zoveel ecologische kwaliteiten die we nu nog nauwelijks kunnen bevatten: denk aan diepzee microben die op een of andere manier een balancerende rol in de oceanen spelen, of aan potentiële geneesmiddelen in onontdekte planten in het regenwoud. Niet de natuur en het milieu zelf moeten dus op waarde worden geschat, maar veel meer wat we er als mensheid daadwerkelijk mee doen.

 

 

Hoe worden dergelijke ecologische activiteiten gewaardeerd?

Via een online platform waar mensen ecologische activiteiten (banen, initiatieven) kunnen aanbieden en andere leden credits geven aan deze activiteiten. Dergelijke ‘wisdom of the crowds’ gebaseerde gemeenschappen zijn succesvol gebleken als een vorm van co-creatie. Denk bijvoorbeeld aan Kickstarter, een platform waar je allerhande projecten kunt aanbieden en vragen om support.

 

Hoe werkt de ECO coin in relatie tot bestaande initiatieven?

Een voorbeeld van een bestaand systeem om de economie en ecologie in evenwicht te brengen, is het CO2 credit trading-systeem ingevoerd na het Kyoto-protocol (1997). Een belangrijk verschil is echter dat dit wordt uitgevoerd als een technocratische regeling die geen banden heeft met een algemeen publiek. Een ander vergelijkbaar initiatief is het VN-programma ter vermindering van de schadelijke uitstoot ten gevolge van ontbossing en bosdegradatie (UN-REDD): landen die hun bossen weten te behouden krijgen daarvoor een bepaalde compensatie. Ook hier kun je als individuele burger geen directe bijdrage aan leveren.

 

Wat voor soort werk kun je uitvoeren om ECO’s verdienen?

Er zal ruimte zijn voor allerlei banen en activiteiten. In principe kunnen mensen elke type werk op het platform aanbieden en zo lang de gemeenschap dit waardevol acht kun je ECO’s verdienen.

Zo kan iedereen wel iets binnen zijn of haar mogelijkheden bedenken hoe je kunt bijdragen. Variërend van boer Alberto die een stuk regenwoud in stand houdt, tot een diepzee-biologe die innovatief onderzoek doet, of een administratief medewerker die milieucorruptie in de gaten houdt.

Project Insights

Welkom terug!

We hebben gemerkt dat je onze website regelmatig bezoekt. Vind je dat we goed werk doen? Ondersteun ons dan door lid te worden.

Word lid