Stichting Next Nature Network is opgericht op 12 april 2010. De stichting heeft een ANBI-status (Algemeen Nut Beogende Instellingen); onze werkzaamheden dienen een algemeen belang en kennen geen winstoogmerk.

Op deze pagina hebben we de informatie verzameld ten behoeve van de ANBI-status.

Naam instelling
Next Nature Network

RSIN/fiscaal nummer
822337204

Contactgegevens
Stichting Next Nature
Evoluon
Noord-Brabantlaan 1A
5625 LA Eindhoven

Phone +31 040 250 4620
office@nextnature.net

Doelstelling
De stichting heeft ten doel:
Het onderzoeken, visualiseren en duiden van de veranderende relatie tussen mens, natuur on technologie en de implicaties op hoe mensen ontwerpen, bouwen en leven.
Het in dit kader bevorderen en initiëren van projecten, samenwerkingsverbanden en vernieuwingsstrategieën in de velden design, wetenschap en kunst.

Beleidsplan
Ga naar projectplan 2019-2020 (pdf)
Ga naar projectplan 2021-2024 (pdf)

Bestuurssamenstelling
Raad van Toezicht + directeur-bestuurder

Raad van Toezicht
• Baptist Brayé (voorzitter)
• Anatal Perlin
• Bob Overbeeke
• Marc Hendrikse
• Peter Notten

Directeur-bestuurder
Koert van Mensvoort

Beloningsbeleid
Ga naar beloningsbeleid (pdf)

Verslag van de uitgeoefende activiteiten
• Ga naar programmaverslag 2015-2016 (pdf)
• Ga naar programmaverslag 2017 (pdf)
• Ga naar programmaverslag 2017-2018 (pdf)
• Ga naar programmaverslag 2019-2021 (pdf)
• Ga naar programmaverslag 2022 (pdf)

Financiële verantwoording
• Ga naar jaarrekening 2017 (pdf)
• Ga naar jaarrekening 2018 (pdf)
• Ga naar jaarrekening 2019 (pdf)
• Ga naar jaarrekening 2020 (pdf)
• Ga naar jaarrekening 2021 (pdf)
• Ga naar jaarrekening 2022 (pdf)

Statuten
Ga naar statuten (pdf)

Standaardformulier Publicatieplicht Fondsenwervende Instellingen
Ga naar Standaardformulier Publicatieplicht Fondsenwervende Instellingen (pdf)